Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ruimtevaartactiviteiten

Geldend van 05-07-2017 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ruimtevaartactiviteiten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wet ruimtevaartactiviteiten;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet ruimtevaartactiviteiten, zijn belast de ambtenaren met de functiebenamingen coördinerend/specialistisch inspecteur, senior inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de hoofdafdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 mei 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina