Gebiedsindelingscode elektriciteit

Geldend van 22-12-2018 t/m 17-09-2019

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202154, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (Gebiedsindelingscode elektriciteit)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1. Werkingssfeer en definities

Artikel 2. Wijziging van de Gebiedsindelingscode elektriciteit

Uiterlijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders, uitgaande van de situatie op 31 december van voorgaand jaar, een voorstel tot actualisering van de gebiedsindeling in bij de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 3. Het landelijk hoogspanningsnet

 • 1 TenneT TSO B.V. beheert het landelijk hoogspanningsnet in Nederland.

 • 3 In afwijking van het eerste lid beheert Liander N.V. de hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 150 kV in:

  • a. de provincie Flevoland, met uitzondering van de verbindingen Zeewolde – Bunschoten en Pampus – ’s-Graveland, en met inbegrip van de verbindingen Lelystad – Hattem en Lelystad – Harderwijk;

  • b. de provincie Gelderland de stations Hattem en Harderwijk en de verbindingen Hattem – De Grift en Harderwijk – Ede.

Artikel 4. Het regionaal hoogspanningsnet

 • 1 Enduris B.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in de provincie Zeeland.

 • 2 Enexis Netbeheer B.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

 • 3 Liander N.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in:

  • a. de provincies Gelderland en Noord-Holland;

  • b. de Zuid-Hollandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude;

  • c. de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle zoals gedemarqueerd op 31 december 2009.

 • 4 Stedin Netbeheer B.V. beheert het regionaal hoogspanningsnet in de provincies Utrecht en Zuid-Holland met uitzondering van de Zuid-Hollandse gemeenten genoemd in het derde lid, onderdelen b en c.

Artikel 5. Het midden- en laagspanningsnet

 • 1 Coteq Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in:

  • a. de Overijsselse gemeente Almelo, met uitzondering van de kernen Bornerbroek en Aadorp;

  • b. de Overijsselse gemeente Oldenzaal, met uitzondering van De Graven Es;

  • c. de voormalige Overijsselse gemeente Goor, als gedemarqueerd op 31 december 2000.

 • 2 Enduris B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in de provincie Zeeland.

 • 3 Enexis Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in de provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel met uitzondering van het midden- en laagspanningsnet in de gebieden genoemd in het eerste lid, het vierde lid, onderdelen b en c en het vijfde lid, onderdeel b.

 • 4 Liander N.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in:

  • a. de provincies Fryslân en Flevoland;

  • b. de Overijsselse gemeente Deventer, uitsluitend het gebied dat tot 21 december 1999 tot de provincie Gelderland behoorde en het gebied ten zuiden van de rijksweg A1, ten westen van de spoorlijn Deventer-Zutphen en ten noorden van de provinciegrens met Gelderland zoals die tot 21 december 1999 van toepassing was;

  • c. de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, uitsluitend de plaatsen Baarlo, Kuinre en Blankenham;

  • d. de provincie Gelderland, met uitzondering van de gebieden genoemd in het zesde lid, onderdeel d;

  • e. de Utrechtse gemeente Amersfoort, uitsluitend de wijken Vinkenhoef en Palestina en in de Utrechtse gemeente Veenendaal, uitsluitend de wijken Veenendaal-Oost en De Batterijen;

  • f. de provincie Noord-Holland met uitzondering van de gemeente Heemstede;

  • g. de Zuid-Hollandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten. Wassenaar, de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de gemeente Zoeterwoude.

 • 5 N.V. RENDO beheert het midden- en laagspanningsnet in:

  • a. de provincie Drenthe, uitsluitend de gemeente Hoogeveen als gedemarqueerd op 31 december 1997;

  • b. de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, uitsluitend de kernen Steenwijk, Tuk en Zuidveen.

 • 6 Stedin Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in:

  • a. de provincie Utrecht, met uitzondering van de gebieden als genoemd in het vierde lid, onderdeel e;

  • b. de Noord-Hollandse gemeente Heemstede;

  • c. de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de gebieden genoemd in het vierde lid, onderdeel g en het zevende lid, onderdelen a tot en met f;

  • d. in de provincie Gelderland in de gemeente Lingewaal de kernen Heukelum, Spijk en Asperen.

 • 7 Westland Infra Netbeheer B.V. beheert het midden- en laagspanningsnet in de provincie Zuid-Holland uitsluitend in:

  • a. de gemeenten Midden-Delfland en Westland;

  • b. de gemeente Rotterdam uitsluitend de straten Moezelweg 151 en Wolvegaweg 31;

  • c. de gemeente Delft uitsluitend de wijken Molenbuurt, westelijk deel Voordijkshoorn en de straat Kerkpolderweg;

  • d. de gemeente Den Haag uitsluitend de straten Kwaklaan, Madepolderweg en Uilenlaan;

  • e. de gemeente Maassluis uitsluitend de wijk Wilgenrijk en de straten Kortebuurt, Laan 1940-1945, Maasdijk en Weverskade;

  • f. de gemeente Vlaardingen uitsluitend de straten Broekkade, Trekkade.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

F.J.H. Don

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina