Wet Huis voor klokkenluiders

Geraadpleegd op 29-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2022

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35851
01-07-2016 Nieuwe-regeling 14-04-2016 Stb. 2016, 147 33258 22-04-2016 Stb. 2016, 196
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 22-04-2016 Stb. 2016, 196 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet Huis voor klokkenluiders in werking treedt.1)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven