Wet Huis voor klokkenluiders

Geraadpleegd op 29-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2016.
Geldend van 01-07-2016 t/m 30-04-2018

Annuleren

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-07-2016)

Opmerking

Door Stb. 2023/29 is de citeertitel gewijzigd per 18 februari 2023 (Stb. 2023/52).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2016 Nieuwe-regeling 14-04-2016 Stb. 2016, 147 33258 22-04-2016 Stb. 2016, 196
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 22-04-2016 Stb. 2016, 196 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet Huis voor klokkenluiders in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven