Vergoedingenbesluit Commissie LIJ

Geraadpleegd op 05-10-2022.
Geldend van 15-03-2016 t/m heden

Besluit van 7 maart 2016, nr. 722434, houdende de vaststelling van een vergoeding voor de leden en de secretaris van de Commissie Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (Vergoedingenbesluit Commissie LIJ)

Artikel 1

  • 1 De leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding van 2,5% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met dien verstande dat aan de voorzitter een vergoeding per vergadering wordt toegekend van 130% van de hoogte van de vergoeding die per vergadering aan de leden wordt toegekend.

Artikel 2

De leden en de secretaris van de commissie ontvangen de maximale reiskostenvergoeding per kilometer zoals opgenomen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Indien de leden en de secretaris gebruik maken van het openbaar vervoer, ontvangen zij een vergoeding op grond van artikel 6 van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven