Regeling vaststelling keuzedelen

Geldend van 08-05-2019 t/m 22-08-2019

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2016, nr. MBO/845264 houdende vaststelling van keuzedelen welke onderdeel uitmaken van de kwalificatiestructuur van het middelbaar beroepsonderwijs (Regeling vaststelling keuzedelen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, en zesde lid, en 7.2.7, negende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 17d, eerste lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

Paragraaf 2. Vaststelling keuzedelen

Artikel 2.1. Keuzedelen

  • 1 De keuzedelen en de studielast daarvan worden vastgesteld op de wijze bedoeld in de bijlagen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 en 27 behorende bij deze regeling.

  • 2 De koppeling van keuzedelen aan kwalificaties, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op de wijze bedoeld in de bijlagen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28 behorende bij deze regeling.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en is voor het eerst van toepassing op studenten die een opleiding volgen op basis van een kwalificatiedossier dat is vastgesteld na 1 februari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen worden gepubliceerd op de website www.s-bb.nl/keuzedelen.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 5. Aanvulling keuzedelen 2016 OCW en aanvulling keuzedelen 2016 betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – juli 2016

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 6. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 7. Aanvulling keuzedelen 2016 OCW en aanvulling keuzedelen 2016 betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – oktober 2016

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 8. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 9. Aanvulling keuzedelen OCW en aanvulling keuzedelen betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ)

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 10. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 11. Aanvulling keuzedelen OCW en aanvulling keuzedelen betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – januari 2017

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 12. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 15. Aanvulling keuzedelen OCW en aanvulling keuzedelen betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – september 2017

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 16. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 18. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 20. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 22. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo - 13 juli 2018

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 23. Aanvulling keuzedelen OCW – .. oktober 2018

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 24. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – .. oktober 2018

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 26. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo - .. januari 2019

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Bijlage 28. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – april 2019

[Red: Gepubliceerd op www.s-bb.nl/keuzedelen.]

Terug naar begin van de pagina