Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 8.4

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

  1. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
    Artikel 2
  2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
    Artikel 9.1
  3. Regeling subsidie expertisecentra onderwijszorg CN
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina