Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.8

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 10
 2. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikel: 11
 3. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional
  Artikel: 12
 4. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 6. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 7. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 8.6
 8. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
  Artikel: 10
 9. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikel: 3.1
 10. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikel: 8
 11. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 10
 12. Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional
  Artikel: 2
 13. Subsidieregeling NIPT
  Artikelen: 2, 10
 14. Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
  Artikel: 1a
 15. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 2
 16. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
  Artikel: 15
 17. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
  Artikel: 11
 18. Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025
  Artikel: 6.1
 19. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3
Terug naar begin van de pagina