Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.1

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
    Artikel 4
  2. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024
    Artikel 1.2
Terug naar begin van de pagina