Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.5

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 2
 2. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
  Artikel: 6
 3. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
  Artikel: 6
 4. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 6
 5. Subsidieregeling NIPT
  Artikelen: 2, 8
 6. Subsidieregeling PrEP
  Artikel: 2
 7. Subsidieregeling Schoolkracht
  Artikel: 5
 8. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikelen: 5, 13
 9. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikelen: 10, 11a
 10. Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024
  Artikelen: 1, 11, 18, 25
 11. Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs
  Artikel: 5
 12. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikel: 4
 13. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
  Artikel: 6
 14. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
  Artikel: 5
 15. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 2
 16. Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
  Bijlage: 1
 17. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021
  Artikel: 7
 18. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
  Artikel: 4
 19. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikel: 7
 20. Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025
  Artikel: 3.2
 21. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 7
 22. Subsidieregeling preventiecoalities
  Artikel: 9
 23. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 6
 24. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 9
 25. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  Artikel: 2
 26. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
  Artikel: 2
 27. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikelen: 1.6, 2
 28. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3
 29. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
  Artikel: 2
 30. Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023
  Artikel: 8
 31. Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
  Artikel: 6
 32. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 2
 33. Subsidieregeling zij-instroom PO G5
  Artikel: 5
Terug naar begin van de pagina