Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 7
 2. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikel: 7
 3. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional
  Artikelen: 5, 9
 4. Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023
  Artikel: 7
 5. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 6. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 2
 7. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikelen: 2.4, 4.5
 8. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikel: 6
 9. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 8
 10. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 5
 11. Stimuleringsregeling E-health Thuis
  Artikel: 7
 12. Subsidieregeling Schoolkracht
  Artikel: 5
 13. Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024
  Artikelen: 18, 25
 14. Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland
  Artikel: 7
 15. Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen
  Artikel: 7
 16. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 2
 17. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
  Artikel: 6
 18. Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025
  Artikel: 3.2
 19. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO
  Artikel: 7
 20. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO
  Artikel: 6
 21. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  Artikel: 2
 22. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
  Artikel: 2
 23. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3
 24. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
  Artikel: 2
 25. Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023
  Artikel: 8
 26. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 2
Terug naar begin van de pagina