Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 2. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 3. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 4. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 7. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 8. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 9. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 10. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 11. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 12. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 13. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 14. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 15. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
 16. Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs
 17. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 18. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
 19. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
 20. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 21. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 22. Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
 23. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021
 24. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
 25. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
 26. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
 27. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 28. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 29. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
 30. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO
 31. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO
 32. Subsidieregeling Schoolkracht
 33. Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024
 34. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
 35. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 36. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
 37. Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
 38. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
 39. Subsidieregeling zij-instroom PO G5

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina