Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 19-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.5

Informatie geldend op 19-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 4
 2. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikelen: 3, 13
 3. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional
  Artikelen: 3, 7
 4. Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023
  Artikel: 4
 5. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 6. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 8. Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus
  Artikel: 4
 9. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikelen: 1.6, 4.2, 5.2, 5.5, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.7, 9.1
 10. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging
  Artikelen: 23, 32
 11. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikelen: 2.5, 3.1
 12. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
  Bijlage: bij de Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 13. Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional
  Artikel: 2
 14. Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen
  Artikel: 10
 15. Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025
  Artikelen: 1.2, 2.1
 16. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikel: 3
 17. Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra
  Artikelen: 2, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina