Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 2. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 3. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 4. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 7. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 8. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 9. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 10. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 11. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 12. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 13. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 14. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 15. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
 16. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 17. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 18. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 19. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 20. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
 21. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 22. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 23. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
 24. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
 25. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 26. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina