Wet natuurbescherming

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-02-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor § 2.1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet bodembescherming
    Artikel 99
  2. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
    Bijlage bijlage
  3. Wet natuurbescherming
    Artikel 1.1

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 Alg. 1
01-01-2017 Nieuwe-regeling 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384

Opmerkingen

  1. Hoofdstuk 2 van Stb. 2020/310 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven