Wet natuurbescherming

Geldend van 01-09-2017 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.18

Informatie geldend op 01-09-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit natuurbescherming
  Artikelen: 1.7, 1.9
 2. Regeling natuurbescherming
  Artikelen: 3.16, 3.22
 3. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 1.3, 3.12, 3.19, 3.25, 3.26, 3.30, 3.33, 5.3, 5.4, 7.2, 9.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel 32
 2. Toekenning opsporingsbevoegdheid Flora- en Faunawet aan buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikel 1
 3. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen 13, 16, 4
 4. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.10
 5. Bouwbesluit 2012
  Artikelen 3.69, 3.73
 6. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage 3
 7. Wet natuurbescherming
  Artikelen 1.1, 5.4, 8.2

Verwijzingen naar § 3.4

 1. Wet natuurbescherming
  Artikelen 1.2, 3.28

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2018 Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 142 34860 19-06-2018 Stb. 2018, 207
01-01-2017 Nieuwe-regeling 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Terug naar begin van de pagina