Wet tegemoetkomingen loondomein

Geldend van 01-01-2019 t/m 03-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling vaststelling grenzen bandbreedte gemiddeld uurloon Jeugd-LIV 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vaststelling grenzen bandbreedte gemiddeld uurloon Jeugd-LIV 2018
    Artikel: 1
  2. Wet tegemoetkomingen loondomein
    Artikelen: 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 6.1, 6.2a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina