Erfgoedwet

Geraadpleegd op 28-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2021.
Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.5

Informatie geldend op 01-08-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Erfgoedwet archeologie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikelen: 3.1, 3.7
 2. Besluit aanwijzing richtlijn op professionele wijze verrichten van opgravingen
  Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikel 2.4

Verwijzingen naar § 5.1

 1. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2016 Nieuwe-regeling 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Naar boven