Erfgoedwet

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2021.
Geldend van 01-08-2021 t/m 30-04-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.1

Informatie geldend op 01-08-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Erfgoedwet archeologie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikelen: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 2. Erfgoedwet
  Artikelen: 1.1, 5.2
 3. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikel 2.4

Verwijzingen naar § 5.1

 1. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2016 Nieuwe-regeling 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14

Annuleren

Naar boven