Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter, de vicevoorzitter en het lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

M.R.P.M. Camps

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina