Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 december 2015, houdende de vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de politieonderwijsraad (Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad)

Artikel 1

In deze regeling wordt, in afwijking van artikel 1, onder b, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, verstaan onder de commissie: de door de politieonderwijsraad ingestelde werkgroep als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit politieonderwijsraad Commissie Kennis en Onderzoek, Commissie Kwalificatiestructuur Politieonderwijs of Commissie Horizontale Afstemming en verantwoording.

Artikel 2

  • 2 Voor de voorzitter van de politieonderwijsraad geldt een arbeidsduurfactor van 4/36, voor de plaatsvervangend voorzitter van de politieonderwijsraad geldt een arbeidsduurfactor van 3/36 en voor het lid dat tevens voorzitter is van de commissie geldt een arbeidsduurfactor van 2/36.

  • 3 Wanneer de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de politieonderwijsraad tevens voorzitter van de commissie is, wordt de maandelijkse vergoeding verhoogd met een arbeidsduurfactor van 2/36.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina