Regeling beheer verpakkingen

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Vernummering 31-05-2023 Stcrt. 2023, 15792 IENW/BSK-2023/144341 19-06-2023 Stb. 2023, 238 Alg. 1, Inwtr. 2
01-07-2021 Vernummering 02-03-2020 Stcrt. 2020, 13521 IENW/BSK-2020/13053 11-05-2020 Stb. 2020, 142 Alg. 3, Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 8.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 7 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking treedt.2)
  3. Voorheen art. 7.
    Door Stcrt. 2023/15792 vernummerd tot art. 10.3)
  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 12 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in werking treedt.4)
Naar boven