Besluit vbo-groen in een AOC 2016

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Besluit van 23 november 2015, houdende vaststelling van de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs die geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra (Besluit vbo-groen in een AOC 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 8 september 2015, nr. WJZ / 15115435, gedaan mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 19 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2015 nr. W15.15.0312/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 17 november 2015, nr. WJZ / 15153995, uitgebracht mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De volgende artikelen of artikelonderdelen van de Wet op het voortgezet onderwijs zijn niet van toepassing op voorbereidend beroepsonderwijs dat wordt verzorgd in agrarische opleidingscentra:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 november 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de tiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina