Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2015, kenmerk 870009-144117-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2016 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2016

van

1.225,21

tot en met

1.356,79

25 187,40 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,4254

198,00

1.404,45

1.446,64

17,4528

198,00

1.446,65

2.021,13

17,4994

198,00

2.021,14

2.066,96

17,5173

198,00

2.066,97

2.113,24

17,5190

198,00

2.113,25

2.158,62

17,5203

198,00

2.158,63

2.204,45

17,5223

198,00

2.204,46

2.248,92

17,5242

198,00

2.248,93

2.294,76

17,5259

198,00

2.294,77

2.385,51

17,5280

198,00

2.385,52

2.485,34

17,5318

198,00

2.485,35

2.583,36

17,5350

198,00

2.583,37

2.678,65

17,5387

198,00

2.678,66

2.679,11

17,5718

198,00

2.679,12

2.726,30

17,5752

198,00

2.726,31

2.773,49

17,5771

198,00

2.773,50

2.820,23

17,5827

198,00

2.820,24

2.867,88

17,5843

198,00

2.867,89

2.914,62

17,5903

198,00

2.914,63

2.961,36

17,5921

198,00

2.961,37

2.961,81

17,5928

198,00

2.961,82

3.004,92

17,5963

199,00

3.004,93

3.048,94

17,5974

199,00

3.048,95

3.092,96

17,6018

199,00

3.092,97

3.136,07

17,6027

199,00

3.136,08

3.136,52

17,6064

199,00

3.136,53

3.180,08

17,6074

199,00

3.180,09

3.223,19

17,6082

199,00

3.223,20

3.223,64

17,6120

199,00

3.223,65

3.267,21

17,6128

199,00

3.267,22

3.310,32

17,6136

199,00

3.310,33

3.353,88

17,6192

199,00

3.353,89

3.397,44

17,6302

199,00

3.397,45

3.441,01

17,6331

199,00

3.441,02

3.484,57

17,6343

199,00

3.484,58

3.528,13

17,6392

199,00

3.528,14

3.571,69

17,6400

199,00

3.571,70

3.615,26

17,6453

199,00

3.615,27

3.658,82

17,6466

199,00

3.658,83

3.659,27

17,6478

199,00

3.659,28

3.713,73

17,6511

199,00

3.713,74

3.768,18

17,6522

199,00

3.768,19

3.822,63

17,6574

199,00

3.822,64

3.823,09

17,6726

199,00

3.823,10

3.877,54

17,6742

199,00

3.877,55

3.932,00

17,6778

199,00

3.932,01

3.986,45

17,6791

199,00

3.986,46

4.040,90

17,6840

199,00

4.040,91

4.084,02

17,6857

199,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina