Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

Artikel 2

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeids-juridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.uwv.nl.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 3 november 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is gepubliceerd op www.uwv.nl.]

Naar boven