Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2022

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 11i

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
    Artikel: 24
  2. Wet marktordening gezondheidszorg
    Artikelen: 16, 78a, 81a, 84a, 90

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Nieuw 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven