Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geraadpleegd op 27-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2016.
Geldend van 01-08-2016 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk7/artikel41

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 Alg. 1
01-01-2020 Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37
31996
samen met
32399
21-11-2019 Stb. 2019, 437

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
    De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2013 (Stb. 2012/314). De wijziging wordt niet getoond, omdat het artikel nog niet in werking is getreden.1)
Naar boven