Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2016.
Geldend van 01-08-2016 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 27-11-2013
samen met
07-10-2015
Stb. 2013, 522
samen met
Stb. 2015, 407
33253
samen met
32402
Alg. 1
01-01-2016 Nieuwe-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
    Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
Naar boven