Regeling aanwijzing leden korpsleiding en leiding landelijke en regionale eenheden

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2015 houdende de aanwijzing van de leden van de korpsleiding alsmede de leden van de leiding van de landelijke en de regionale eenheden (Regeling aanwijzing leden korpsleiding en leiding landelijke en regionale eenheden)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 28, derde lid, van de Politiewet 2012 en artikel 2 van het Besluit beheer politie;

Besluit:

Artikel 2

Naast de politiechef bestaat de leiding van de regionale en landelijke eenheden uit de volgende leden:

  • a. een hoofd Operatiën, tevens plaatsvervangend politiechef;

  • b. een hoofd Operatiën;

  • c. een hoofd Bedrijfsvoering.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing leden korpsleiding en leiding landelijke en regionale eenheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina