Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Geldend van 25-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk V

Informatie geldend op 25-07-2018

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina