Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
    Bijlagen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
    Artikel 123
  2. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
    Artikel 3
Terug naar begin van de pagina