Instellingsbesluit Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 12-05-2015.
Geldend van 12-05-2015 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 12-05-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-05-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-05-2015 tot 11-04-2015 Nieuwe-regeling 29-04-2015 Stcrt. 2015, 12568 755292-135599-DMO 29-04-2015 Stcrt. 2015, 12568

Annuleren

Naar boven