Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 14-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Nieuwe-regeling 26-03-2015 Stcrt. 2015, 8824 IENM/BSK-2015/29854 26-03-2015 Stcrt. 2015, 8820 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de ITS-Regeling in werking treedt.1)
Naar boven