Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Geldend van 26-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 maart 2015, nr. 2015-0000162792, tot het vaststellen van de bezoldingschalen, inpastabellen en enkele toelagen voor de ambtenaren in dienst van de staat in Caribisch Nederland in verband met de formalisering van de Cao CN 2013/2014) (Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2013–2015)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 1, onder d, 14 en 15, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, de artikelen 1, onder i, 23b, 23f en 23g, eerste lid, van het Besluit rechtspositie korps politie BES en de artikelen 25aa, eerste lid, en artikel 29, onder a, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

Besluit:

Artikel 1. Bezoldigingschalen

 • 1 De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 januari 2018 zoals in bijlage 1 van deze regeling is vermeld.

 • 2 De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 januari 2019 zoals in bijlage 2 van deze regeling is vermeld.

Artikel 2. Garantietreden

 • 1 De garantietreden met de aanduiding ‘GRT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat niet zijnde ambtenaren, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid.

 • 2 De garantietreden met de aanduiding ‘GJT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES.

 • 3 De garantietreden met de aanduiding ‘GDT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn bij de Douane BES.

 • 4 De garantietreden met de aanduiding ‘GPT’ gelden uitsluitend voor de ambtenaren in dienst van de staat en aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en voor de aspirant alsmede voor de ambtenaren in dienst van de staat die werkzaam zijn voor de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 5. Bezoldiging geestelijke

 • 1 In afwijking van artikel 1, eerste lid, zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 juli 2013 zoals in bijlage 11 van deze regeling is vermeld.

 • 2 In afwijking van artikel 1, tweede lid, zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 januari 2014 zoals in bijlage 12 van deze regeling is vermeld.

Artikel 6. Extra toelage IBTers etc

Aan de ambtenaar in dienst van de staat en werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES, aan de ambtenaar in dienst van de staat die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en aan de aspirant wordt, indien hij volgens dienstrooster beschikbaar is om bij calamiteiten op afroep werkzaamheden te verrichten die niet tot zijn normale werkzaamheden behoren, bij het daadwerkelijk verrichten van die werkzaamheden een toeslag toegekend van USD 5,26 per uur.

Artikel 9. Vereveningstoelage

De toelage, bedoeld in artikel 28, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt met ingang van 1 april 2015:

 • a. 0% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Bonaire,

 • b. 9,6% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Sint Eustatius, en

 • c. 9,5% van de bezoldiging voor de ambtenaar die werkzaam is op Saba.

Artikel 12

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

 • 4 Artikel 6 werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. behorend bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2018
 

Schalen

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nr

                                 

Nr

1

909

998

1.122

1.265

1.433

1.634

1.864

2.136

2.452

2.821

3.261

3.766

4.346

5.005

5.755

6.406

7.015

1

2

928

1.019

1.151

1.303

1.476

1.683

1.919

2.196

2.515

2.885

3.331

3.841

4.423

5.089

5.845

6.503

7.120

2

3

943

1.040

1.180

1.340

1.521

1.734

1.974

2.256

2.578

2.950

3.402

3.915

4.503

5.173

5.936

6.601

7.227

3

4

960

1.062

1.209

1.376

1.564

1.783

2.029

2.315

2.641

3.017

3.471

3.989

4.580

5.257

6.027

6.699

7.334

4

5

977

1.083

1.239

1.413

1.608

1.834

2.084

2.375

2.705

3.081

3.541

4.065

4.661

5.341

6.116

6.799

7.442

5

6

994

1.105

1.267

1.450

1.652

1.884

2.141

2.435

2.769

3.146

3.611

4.139

4.738

5.425

6.207

6.896

7.550

6

7

1.010

1.127

1.298

1.487

1.697

1.936

2.196

2.494

2.830

3.211

3.682

4.213

4.817

5.511

6.297

6.995

7.659

7

8

1.028

1.147

1.326

1.524

1.740

1.985

2.252

2.554

2.893

3.277

3.750

4.288

4.896

5.593

6.389

7.093

7.766

8

9

1.044

1.168

1.356

1.561

1.783

2.036

2.306

2.614

2.955

3.342

3.821

4.361

4.975

5.678

6.477

7.191

7.874

9

10

1.062

1.189

1.386

1.597

1.827

2.085

2.363

2.674

3.020

3.408

3.891

4.435

5.054

5.761

6.569

7.289

7.982

10

11

1.079

1.210

1.414

1.635

1.870

2.136

2.417

2.732

3.081

3.474

3.961

4.510

5.132

5.845

6.659

7.386

8.090

11

12

1.096

1.232

1.444

1.670

1.915

2.187

2.472

2.793

3.144

3.539

4.032

4.584

5.211

5.930

6.749

7.486

8.198

12

13

1.111

1.252

1.473

1.708

1.959

2.237

2.528

2.852

3.208

3.603

4.101

4.660

5.291

6.013

6.841

7.584

8.307

13

14

1.130

1.274

1.502

1.745

2003

2.287

2.583

2.913

3.271

3.668

4.170

4.733

5.369

6.097

6.929

7.683

8.414

14

15

1.146

1.293

1.534

1.781

2.046

2.338

2.638

2.972

3.334

3.734

4.241

4.808

5.447

6.182

7.021

7.781

8.523

15

                                 
Garantie Politie Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GPT16

     

1.834

2.109

2.414

2.709

3.063

3.430

3.842

4.363

4.911

5.561

       

GPT16

GPT17

     

1.886

2.152

2.467

2.780

3.152

3.526

3.949

4.487

5.017

5.673

       

GPT17

Gpt18

     

1.941

2.204

2.531

2.850

3.244

3.623

4.057

   

5.791

       

Gpt18

GPT19

     

1.993

2.257

2.596

2.921

3.335

3.718

4.164

             

GPT19

GPT20

     

2.047

2.309

2.660

2.992

3.426

3.814

4.274

             

GPT20

GPT21

       

2.363

2.724

3.066

3.516

3.910

               

GPT21

GPT22

       

2.415

2.789

3.133

3.607

4.006

               

GPT22

GPT23

       

2.468

2.853

3.204

3.698

                 

GPT23

GPT24

       

2.520

2.921

3.275

3.789

                 

GPT24

GPT25

       

2.574

 

3.345

                   

GPT25

GPT26

       

2.626

                       

GPT26

GPT27

       

2.679

                       

GPT27

Garantie Justitiele Instellingen Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GJT16

   

1.581

1.834

2.109

2.414

2.709

3.063

3.430

3.842

4.363

           

GJT16

GJT17

   

1.628

1.886

2.152

2.467

2.780

3.152

3.526

3.949

4.487

           

GJT17

GJT18

   

1.675

1.941

2.204

2.531

2.850

3.244

3.623

4.057

4.610

           

GJT18

GJT19

   

1.724

1.993

2.257

2.596

2.921

3.335

3.718

4.164

4.734

           

GJT19

GJT20

     

2.047

2.309

2.660

2.992

3.426

3.814

4.274

4.857

           

GJT20

GJT21

       

2.363

2.724

3.066

3.516

3.910

4.380

4.985

           

GJT21

GJT22

       

2.415

2.789

 

3.607

 

4.488

             

GJT22

Garantie Douane Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GDT16

           

2.709

 

3.430

3.842

4.363

           

GDT16

GDT17

           

2.780

 

3.526

               

GDT17

Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GRT16

1.193

1.337

1.584

1.834

2.109

2.414

2.709

3.063

                 

GRT16

GRT17

 

1.380

       

2.780

                   

GRT17

GRT18

 

1.423

                             

GRT18

Bijlage 2. behorend bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2019
 

Schalen

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nr

                                 

Nr

1

925

1.016

1.142

1.288

1.459

1.663

1.897

2.174

2.495

2.871

3.319

3.832

4.423

5.093

5.856

6.519

7.138

1

2

945

1.037

1.172

1.326

1.502

1.713

1.953

2.235

2.560

2.936

3.390

3.909

4.501

5.179

5.948

6.617

7.245

2

3

960

1.059

1.201

1.364

1.548

1.765

2009

2.296

2.624

3.002

3.462

3.984

4.582

5.264

6.040

6.717

7.354

3

4

977

1.081

1.231

1.401

1.592

1.815

2.065

2.356

2.688

3.070

3.532

4.059

4.661

5.349

6.133

6.817

7.463

4

5

995

1.102

1.261

1.438

1.637

1.867

2.121

2.417

2.753

3.135

3.603

4.137

4.743

5.435

6.224

6.918

7.573

5

6

1.012

1.125

1.290

1.476

1.681

1.917

2.179

2.478

2.818

3.202

3.675

4.212

4.821

5.520

6.316

7.017

7.683

6

7

1.028

1.147

1.321

1.514

1.727

1.970

2.235

2.538

2.880

3.268

3.747

4.287

4.902

5.608

6.408

7.118

7.794

7

8

1.046

1.168

1.350

1.551

1.771

2020

2.292

2.599

2.944

3.335

3.816

4.364

4.982

5.691

6.501

7.218

7.902

8

9

1.063

1.189

1.380

1.589

1.815

2.072

2.347

2.660

3.007

3.401

3.888

4.438

5.063

5.778

6.591

7.317

8.012

9

10

1.081

1.210

1.411

1.625

1.859

2.122

2.405

2.721

3.073

3.468

3.960

4.513

5.143

5.862

6.684

7.417

8.122

10

11

1.098

1.232

1.439

1.664

1.903

2.174

2.460

2.780

3.135

3.535

4.031

4.589

5.222

5.948

6.776

7.516

8.232

11

12

1.116

1.254

1.470

1.700

1.949

2.226

2.516

2.842

3.200

3.601

4.103

4.665

5.303

6.034

6.868

7.618

8.342

12

13

1.131

1.274

1.499

1.738

1.994

2.277

2.573

2.902

3.265

3.667

4.173

4.742

5.384

6.119

6.961

7.717

8.453

13

14

1.150

1.297

1.529

1.776

2.039

2.328

2.629

2.964

3.329

3.733

4.243

4.816

5.463

6.204

7.051

7.818

8.562

14

15

1.167

1.316

1.561

1.813

2.082

2.379

2.685

3.025

3.393

3.800

4.316

4.893

5.543

6.291

7.144

7.918

8.673

15

                                 
Garantie Politie Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GPT16

     

1.867

2.146

2.457

2.757

3.117

3.491

3.910

4.440

4.997

5.659

       

GPT16

GPT17

     

1.920

2.190

2.511

2.829

3.208

3.588

4.019

4.566

5.105

5.773

       

GPT17

Gpt18

     

1.975

2.243

2.576

2.900

3.301

3.687

4.128

   

5.893

       

Gpt18

GPT19

     

2.028

2.297

2.642

2.973

3.394

3.784

4.237

             

GPT19

GPT20

     

2.083

2.350

2.707

3.045

3.486

3.881

4.349

             

GPT20

GPT21

       

2.405

2.772

3.120

3.578

3.979

               

GPT21

GPT22

       

2.458

2.838

3.188

3.671

4.077

               

GPT22

GPT23

       

2.512

2.903

3.261

3.763

                 

GPT23

GPT24

       

2.565

2.973

3.333

3.856

                 

GPT24

GPT25

       

2.620

 

3.404

                   

GPT25

GPT26

       

2.672

                       

GPT26

GPT27

       

2.726

                       

GPT27

Garantie Justitiële Instellingen Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GJT16

   

1.609

1.867

2.146

2.457

2.757

3.117

3.491

3.910

4.440

           

GJT16

GJT17

   

1.657

1.920

2.190

2.511

2.829

3.208

3.588

4.019

4.566

           

GJT17

GJT18

   

1.705

1.975

2.243

2.576

2.900

3.301

3.687

4.128

4.691

           

GJT18

GJT19

   

1.755

2.028

2.297

2.642

2.973

3.394

3.784

4.237

4.817

           

GJT19

GJT20

     

2.083

2.350

2.707

3.045

3.486

3.881

4.349

4.942

           

GJT20

GJT21

       

2.405

2.772

3.120

3.578

3.979

4.457

5.073

           

GJT21

GJT22

       

2.458

2.838

 

3.671

 

4.567

             

GJT22

Garantie Douane Treden

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GDT16

           

2.757

 

3.491

3.910

4.440

           

GDT16

GDT17

           

2.829

 

3.588

               

GDT17

Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Garantietreden

                                 

Garantietreden

GRT16

1.214

1.361

1.612

1.867

2.146

2.457

2.757

3.117

                 

GRT16

GRT17

 

1.405

       

2.829

                   

GRT17

GRT18

 

1.448

                             

GRT18

* de garantietreden GRT16, GRT17 en GRT 18 zijn alleen van toepassing voor ambtenaren van wie de bezoldiging tot 1 juli 2013 was vastgesteld op een bezoldigingstrede, als bedoeld in artikel 1, onder f, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, zoals dat tot die datum luidde, die voorzien was van de aanduiding -G.T.-, en voor de ambtenaren die tot 1 juli 2013 uitzicht hadden op een dergelijke bezoldigingstrede.

Bijlage 11. , behorend bij artikel 5, eerste lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 januari 2013

nr

salaris

 

USD

1

1632

Bijlage 12. , behorend bij artikel 5, tweede lid, van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 januari 2014

nr

salaris

 

USD

1

1641

Terug naar begin van de pagina