Wet raadgevend referendum

[Regeling vervallen per 12-07-2018 met terugwerkende kracht tot en met 10-07-2018.]
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 67

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kiesregeling
    Bijlage: bij artikel 1 van de Kies- en referendumregeling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming
    Artikel 3
  2. Besluit raadgevend referendum
    Artikel 15
Terug naar begin van de pagina