Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Midden-Nederland 2015

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-03-2015.
Geldend van 25-03-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 25-03-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-03-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-03-2015 t/m 01-04-2013 Nieuwe-regeling 09-03-2015 Stcrt. 2015, 7950 09-03-2015 Stcrt. 2015, 7950
Naar boven