Besluit vrijstelling artikel 31 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor [...] rijonderricht in het besturen van een voorrangsvoertuig

Geraadpleegd op 27-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 02-10-2015.
Geldend van 02-10-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 02-10-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-10-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2015 Nieuwe-regeling 17-03-2015 Stcrt. 2015, 7796 IenM/BSK-2015/51943 17-03-2015 Stcrt. 2015, 7796
Naar boven