Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Geraadpleegd op 15-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 18-06-2021.
Geldend van 18-06-2021 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 18-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-06-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-03-2015 Nieuwe-regeling 26-02-2015 Stcrt. 2015, 3772 WJZ/15030714 26-02-2015 Stcrt. 2015, 3772

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven