Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid [...] genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Geldend van 03-03-2015 t/m heden

Besluit van de Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, van 23 februari 2015, nr. 071/2015 DG AvdZ/WvdW, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013)

Artikel 1

De directeur Milieu & Veiligheid, het hoofd van het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten, het plaatsvervangend hoofd van het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten en het hoofd van de afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid (die ook wel de roepnaam hoofd Bureau GGO gebruikt) van het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten, wordt de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 in ondermandaat, volmacht en machtiging verleend.

Artikel 2

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1, luidt de ondertekening:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

voor deze:

gevolgd door functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.

Artikel 3

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

A.N. van der Zande

Terug naar begin van de pagina