Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014

Geraadpleegd op 02-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 21-01-2015.
Geldend van 21-01-2015 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie

Bestuursorgaan Dienst Wegverkeer
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Regeling ZBO
Departementaal kenmerk JBZ2014/12035
Identificatienummer BWBR0036178
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 21-01-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
21-01-2015 Nieuwe-regeling 22-12-2014 Stcrt. 2015, 1141
rectificatie in
Stcrt. 2015, 1141
JBZ2014/12035 22-12-2014 Stcrt. 2015, 1141

Annuleren

Naar boven