Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014

Geraadpleegd op 30-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 21-01-2015.
Geldend van 21-01-2015 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 21-01-2015

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 21-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-01-2015 Nieuwe-regeling 22-12-2014 Stcrt. 2015, 1141
rectificatie in
Stcrt. 2015, 1141
JBZ2014/12035 22-12-2014 Stcrt. 2015, 1141

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven