Regeling flankerend beleid risicoverevening 2015

Geldend van 20-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 januari 2015, houdende vaststelling van kosten als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van het Besluit zorgverzekering (Regeling flankerend beleid risicoverevening 2015)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, onderdeel bb, van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

Artikel 1

De kosten met betrekking tot het vereveningsjaar 2015 waarmee bij het opstellen van de Regeling risicoverevening 2015 ten onrechte rekening is gehouden, bedraagt € 133 miljoen, waarvan

  • a. € 37 miljoen in mindering wordt gebracht op de kosten van verpleging en verzorging;

  • b. € 96 miljoen in mindering wordt gebracht op de vaste zorgkosten.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina