Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie6/tekst

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2015 Nieuwe-regeling 17-12-2014 Stcrt. 2014, 36871 BLKB2014/1894M 17-12-2014 Stcrt. 2014, 36871
Terug naar begin van de pagina