Besluit aanwijzing zorgkantoren

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2014, houdende de aanwijzing van de zorgkantoren

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2015 zijn in de hiernavolgende regio’s de daarachter genoemde Wlz-uitvoerders de zorgkantoren:

 • 1. Groningen: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 2. Friesland: Zorgkantoor Friesland B.V.

 • 3. Drenthe: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 4. Zwolle: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 5. Twente: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 6. Apeldoorn, Zutphen, en omstreken: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 7. Arnhem: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 8. Nijmegen: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 9. Utrecht: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 10. Flevoland: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 11. ’t Gooi: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 12. Noord-Holland Noord: Univé Zorgkantoor B.V.

 • 13. Kennemerland: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 14. Zaanstreek/Waterland: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 15. Amsterdam: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 16. Amstelland en de Meerlanden: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

 • 17. Zuid-Holland Noord: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

 • 18. Haaglanden: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 19. Delft Westland Oostland: Zorgkantoor DSW B.V.

 • 20 Midden-Holland: Trias Zorgkantoor B.V.

 • 21. Rotterdam: Achmea Zorgkantoor N.V.

 • 22. Nieuwe Waterweg Noord: Zorgkantoor DSW B.V.

 • 23. Zuid-Hollandse Eilanden: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 24. Waardenland: Trias Zorgkantoor B.V.

 • 25. Zeeland: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 26. West-Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 27. Midden-Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 28. Noordoost Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 29. Zuidoost Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 30. Noord- en Midden-Limburg: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 31. Zuid-Limburg: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 32. Midden IJssel: Salland Zorgkantoor B.V.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina