Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Geraadpleegd op 27-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 14-10-2015.
Geldend van 14-10-2015 t/m 30-06-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 14-10-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-10-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2020 Wijziging 08-06-2020 Stcrt. 2020, 32782 2020-0000075261 08-06-2020 Stcrt. 2020, 32782
01-01-2015 Nieuwe-regeling 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36823 2014-0000184977 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36823
Naar boven