Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

Door Stcrt. 2019/37126 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2020 Wijziging 20-12-2019 Stcrt. 2019, 71026 WJZ/19312273 20-12-2019 Stcrt. 2019, 71026
Wijziging 13-12-2019 Stcrt. 2019, 69604 WJZ/19226119 13-12-2019 Stcrt. 2019, 69604
Wijziging 25-06-2019 Stcrt. 2019, 37126 WJZ/19113828 25-06-2019 Stcrt. 2019, 37126
01-01-2019 Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67618 WJZ/18127114 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67618
01-01-2018 Wijziging 27-11-2017 Stcrt. 2017, 69146 WJZ/17171373 27-11-2017 Stcrt. 2017, 69146
01-01-2017 Wijziging 22-11-2016 Stcrt. 2016, 64200 WJZ/16031637 22-11-2016 Stcrt. 2016, 64200
09-02-2016 t/m 01-01-2015 t/m 01-01-2016 Wijziging 04-02-2016 Stcrt. 2016, 6939 WJZ/15181870 04-02-2016 Stcrt. 2016, 6939 Alg. 1
01-01-2015 Nieuwe-regeling 09-12-2014 Stcrt. 2014, 35704 WJZ/14198645 09-12-2014 Stcrt. 2014, 35704

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op het vierde lid, onderdeel a, een tweede wijzigingsopdracht geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)

Terug naar begin van de pagina