Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit

Geldend van 01-01-2015 t/m 03-09-2015

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Door Stcrt. 2019/37126 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2015 Nieuwe-regeling 09-12-2014 Stcrt. 2014, 35704 WJZ/14198645 09-12-2014 Stcrt. 2014, 35704
Terug naar begin van de pagina