Uitvoeringsregeling WNT

Geraadpleegd op 04-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 31-10-2022 Stcrt. 2022, 27637 2022-0000558168 31-10-2022 Stcrt. 2022, 27637
01-01-2020 Wijziging 25-10-2019 Stcrt. 2019, 59382 2019-0000548588 25-10-2019 Stcrt. 2019, 59382
01-01-2018 Nieuw 24-04-2017 Stcrt. 2017, 23427 2017-0000200403 22-03-2017 Stb. 2017, 151 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop art. I, onderdeel X, van de Evaluatiewet WNT in werking treedt. 1)
Naar boven