Uitvoeringsregeling WNT

Geraadpleegd op 06-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 02-09-2020 Stcrt. 2020, 46383 2020-0000521966 02-09-2020 Stcrt. 2020, 46383
01-01-2019 Wijziging 01-11-2018 Stcrt. 2018, 62642 2018-0000859063 01-11-2018 Stcrt. 2018, 62642
01-01-2018 Wijziging 01-12-2017 Stcrt. 2017, 70474 2017-0000615840 01-12-2017 Stcrt. 2017, 70474
Nieuw 24-04-2017 Stcrt. 2017, 23427 2017-0000200403 22-03-2017 Stb. 2017, 151 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop art. I, onderdeel X, van de Evaluatiewet WNT in werking treedt. 1)

Annuleren

Naar boven