Uitvoeringsregeling WNT

Geraadpleegd op 04-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 31-10-2022 Stcrt. 2022, 27637 2022-0000558168 31-10-2022 Stcrt. 2022, 27637
01-01-2022 Wijziging 25-10-2021 Stcrt. 2021, 44603 2021-0000546311 25-10-2021 Stcrt. 2021, 44603
01-01-2021 Wijziging 02-09-2020 Stcrt. 2020, 46383 2020-0000521966 02-09-2020 Stcrt. 2020, 46383
01-01-2020 Wijziging 25-10-2019 Stcrt. 2019, 59382 2019-0000548588 25-10-2019 Stcrt. 2019, 59382
01-01-2019 t/m 01-01-2018 Wijziging 01-11-2018 Stcrt. 2018, 62642 2018-0000859063 01-11-2018 Stcrt. 2018, 62642
01-01-2018 Wijziging 01-12-2017 Stcrt. 2017, 70474 2017-0000615840 01-12-2017 Stcrt. 2017, 70474
Wijziging 24-04-2017 Stcrt. 2017, 23427 2017-0000200403 22-03-2017 Stb. 2017, 151 Inwtr. 1
01-01-2015 Nieuwe-regeling 11-12-2014 Stcrt. 2014, 36379 2014-0000104920 11-12-2014 Stcrt. 2014, 36379

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop art. I, onderdeel X, van de Evaluatiewet WNT in werking treedt. 1)
Naar boven